Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Kjøpsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelsene nedenfor gjelder for alle salg gjennom Midnatt AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede grunnlaget for kjøpet. Midnatt AS - www.midnatt.no selger fra norsk lager, følgelig gjelder norsk forbrukerkjøpslov, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplyningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven for alle forbrukerkjøp i Norge.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Parter

Selger er Sykkelpikene AS, registrert i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) under organisasjonsnummer: 913331141. Leverings adresse Sykkelpikene AS, Buråsen 17, 4636 Kristiansand. E-post: mail@midnatt.no

Der det skrives ”oss” eller ”vi” henvises det til Midnatt AS.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller "kjøper".

Bestilling og betaling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Midnatt AS blir samtidig bundet av din bestilling så lenge denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett som er nærmere omtalt nedenfor.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse automatisk til deg per e-post. Kopi av salgskvittering og leveringsopplysninger sendes til oppgitt epostadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsene når du mottar disse, og undersøk om ordebekreftelsene er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi benytter Klarna som betalingspartner. Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med Visa, Mastercard, Klarna konto, Klarna faktura eller Klarna delbetaling. Klarna sender informasjon angående betaling på epost kort tid etter bestilling. Vi tar ikke kontant, bankoverføring eller postoppkrav. Betaling og utsettelse av betaling er mellom deg og Klarna. Klarna kan kontaktes på telefon: 21018991 eller via hjemmesiden.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi forsøker å gi så riktig og utfyllende informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme.

Priser

Alle priser er inklusive norsk merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, bl.a. porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m. Med følgende unntak: betaling via Klarna og renter/gebyrer ved kredittkjøp: For mer informasjon, klikk her.

Utsolgt

Vi forbeholder oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Levering

Alle pakker leveres med postnord sin tjeneste MyPack. Vi sender ikke varer i oppkrav. Frakt koster kr 95,- per bestilling uansett vekt/størrelse. Vi leverer ikke til Svalbard eller utlandet. Leveringstid er normalt 2-7 virkedager. Med virkedager mener vi mandag til fredag minus helligdager. Egne leveringstider gjelder for bestillingsvarer. Din bestilling blir markert som levert så snart den er pakket. Informasjon angående levering sendes på epost og/eller SMS. Uavhentede pakker blir belastet med fraktkostnad tur/retur. For informasjon før forsendelse kontakt oss på epost: kundeservice@midnatt.no. For informasjon under transport kontakt postnord på telefon: 09300. Midnatt AS har ansvaret for produktene inntil du får varene utlevert.

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret eller terminal, og produktet sendes i retur til oss av transportør, vil vi belaste deg våre fraktkostnader tur /retur, og en lagerhåndteringskostnad på kr. 250. Beløpet blir trukket av allerede innbetalt beløp og vi utbetaler differansen.

Undersøkelse av varen(e) ved mottak

Etter at du har mottatt varen(e) bør du snarest kontrollere at de er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved eventuelle mangler, ta straks kontakt via epost: kundeservice@midnatt.no

Vi vil forsøke å løse saken så raskt vi overhodet kan, og finne en god løsning for begge parter.

Hvis produktet er skadet under transport må du ta vare på emballasjen og varene, og levere dette til transportøren. Der vil du få et skadeskjema som må fylles ut, og varene må sendes tilbake til oss sammen med skjema. Vi kan ikke sende ny vare før dette er gjort, da dette er transportskade, og ikke reklamasjonssak.

Angrerett

Angrerettskjema blir kun sendt elektronisk sammen med ordrebekreftelsen. Finner du ikke ditt eksemplar kan du kontakte oss. Som hovedregel ønsker vi utfylt eksemplar sammen med forsendelsen, men det er ikke et krav.

Angreretten varer i 14 dager og starter fra dagen du mottok varen(e). Du må si ifra om at du ønsker å angre innen 14 dager og returnere senest innen 14 dager fra du har sagt fra at du vil angre. Du behøver ikke å oppgi noen grunn for å angre kjøpet. Men det er viktig at du gir tydelig beskjed til oss om at du vil benytte deg av angreretten. Det bør gjøres skriftlig for eksempel med e-post til vår adresse: kundeservice@midnatt.no. Du har lov til å prøve å undersøke varen forsiktig for å fastslå varens egenskaper. Alle varer som returneres må fremstå som nye (lukt og visuelt) og sendes i original emballasje og inneholde alt som fulgte med. Du bør dermed ta vare på emballasjen hvis du er usikker på om du vil beholde varen. Retur ved angrerett skjer for kjøpers kostnad og ansvar. Du vil kunne bli erstatningsansvarlig for skade på varen grunnet uforsiktighet eller uforsvarlig retur. Det er derfor viktig å sørge for forsvarlig innpakking og emballasje. Det er du som har bevisbyrden for at varen er sendt i retur. Vi anbefaler å sende med sporbar pakke.

Det er ikke angrerett på intimprodukter hvor forseglingen er brutt. For eksempel en trusepakke, bikini, bh, sokk, og lignende.

Bytte

Som hovedregel tillater vi kun bytte til samme vare i ny størrelse. Returer blir behandlet senest innen 14 dager fra mottakelse. Retur for bytte skjer for kundens kostnad og ansvar. Kunden betaler porto begge veier. For å starte returbehandling sender du epost via kontaktskjema eller til kundeservice@midnatt.no.

Du vil kunne bli erstatningsansvarlig for skade på varen grunnet uforsiktig eller uforsvarlig retur. Det er derfor viktig å sørge for tilsvarende eller bedre innpakking og emballasje. Vi anbefaler å sende med sporbar pakke.

Selger plikter å snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Reklamasjon

Har du har mottatt en vare med feil/mangel benytter du deg av reklamasjonsretten. Ved godkjent reklamasjon får du tilbake utbedret vare, ny vare eller penger tilbake avhengig av om det er mulig å utbedre varen eller skaffe ny.

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. 

Vi anbefaler å sende med sporbar pakke. Retur av varer ved reklamasjon skjer for selgers kostnad og ansvar, men må forhåndsgodkjennes. Det er kundens ansvar å pakke forsendelsen tilsvarende eller bedre. Du vil kunne bli erstatningsansvarlig for skade på varen grunnet uforsiktig eller uforsvarlig retur.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Videre tar vi imidlertid forbehold om at skrivefeil i tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående. Personopplysninger og betalingsinformasjon krypteres og er ikke tilgjengelig for oss.

Ved tvister

Hvis det oppstår konflikter skal begge parter forsøke å løse disse i minnelighet. Midnatt AS vil i slike tilfeller alltid bidra for å finne en smidig løsning hvor vi gjør det vi kan for å gjøre kunden vår fornøyd. Hvis det mot formodning ikke er mulig å finne en levelig løsning direkte mellom partene, skal tvisten løses etter norsk rett.

Mer informasjon:

  • Lovdata - forbrukerkjøpsloven. Klikk her.
  • Forbrukerrådet - dine rettigheter ved angrerett og bytterett. Klikk her.

 

PROBLEMER MED BETALING?

Kassen vår har veldig sjeldent tekniske problmer. Den er sikker og stabil. Problemer oppstår som regel på det lokale nettverket eller i nettleseren. Løsningen kan være å oppsøke bedre nettforbindelse eller åpne nettbutikken i et privat vindu. Fremgangsmåten varierer ut fra hvilken nettleser du bruker. Firefox kaller det det «privat vindu», Google Chrome kaller det «inkognito», Interne Explorer kaller det «InPrivate-visning» og Safari kaller det «Privat vindu».

Slik åpner du privat vindu:

 

 

Med vennlig hilsen Midnatt AS